Geneze

1989 - 1994 Vysoké Učení technické v Brně, fakulta stavební
1994 - 2004 Stavoprojekt Olomouc, projektant pozemních staveb
1998 Autorizovaný technik v oboru pozemní stavby
2000 Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
2005 Atelier R Olomouc, projektant pozemních staveb
2006 - dosud samostatná projekční kancelář