Služby

Rozsah prací:

 • architektonické studie staveb
 • dokumentace k územnímu souhlasu a řízení
 • dokumentace ke stavebnímu povolení
 • dokumentace pro realizace staveb
 • dodavatelské dokumentace
 • zaměřování stávajícího stavu budov
 • inženýrská činnost v oblasti přípravy a realizace staveb (zastupování klienta při projednávání záměru a projektu na příslušných úřadech a dotčených subjektech, získání příslušných souhlasů a povolení, zajišťování kolaudace staveb)
 • projektové podklady v rámci programu Zelená úsporám
 • průkazy energetické náročnosti objektů
 • ekonomické posudky v oblasti stavebnictví
 • poradenství a posudky v oblasti stavební fyziky (tepelná technika, osvětlení, akustika)
 • v rámci dodávaných projektů zajištění průzkumných prací (statické průzkumy, stavebně technické průzkumy, měření radonu, geodetické a geologické práce)
 • poskytování pomoci při výběru dodavatelů staveb
 • výkon autorského dozoru na stavbách

Oprávnění k výkonu odborných činností:

1998 Autorizovaný technik v oboru pozemní stavby
2000 Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pod číslem ČKAIT 1201131)