Arboretum Bílá Lhota, zázemí a zemědělské muzeum

Projekt vychází ze studie, zpracované ing. Miroslavem Pospíšilem. Popisovaná stavba se nachází na JV okraji areálu arboreta. Jedná se o stávající, v současnosti nevyužívaný zemědělský objekt, ke kterému přiléhá nádvoří. Dokumentace řeší nové využití uvedeného areálu. Prostory stávajícího objektu a celého areálu budou využity pro prezentaci historie zemědělství regionu. Část stavebního objektu bude využívána jako provozní zázemí arboreta (sklad a dílna). Provozně budou areál i stavební objekt rozděleny na dvě části – veřejně přístupnou (zemědělské muzeum), a zázemí arboreta. Každá z částí bude mít samostatný přístup z veřejné komunikace – muzeum ze západní strany, zázemí z východní. Obě části budou navzájem odděleny, uvnitř objektu dispozičně, a na venkovní ploše oplocením s branou.

Investor: Krajský úřad Olomouckého kraje
Realizace: 2013