BMTI ČR, Brno – Chrlice, rekonstrukce, přístavba a nástavba administrativního objektu

Projektová dokumentace řeší požadavek investora na rekonstrukci stávajících prostor a vybudování nových, ve stávající administrativní přístavbě opravárenské haly. Jedná se v současnosti o přízemní, nepodsklepenou budovu skládající se ze dvou propojených objektů. Nyní se zde nachází sociální zařízení pro zaměstnance provozu opravárenské haly (šatna, sprchy, WC), kanceláře, dílna a sklady.

Rekonstrukce řeší požadované dispoziční změny a zvýšení technického standardu stávajících sociálních a administrativních prostor. Přístavba a nástavba 2.NP objektu řeší potřebné navýšení kancelářské plochy. Architektonické řešení – nástavba objektu kopíruje půdorys stávajícího objektu, včetně navržené přístavby. Okna kanceláří ve 2.NP jsou záměrně navržena v rastru, nezávislém na členění fasády 1.NP. Vzhled objektu bude sjednocen navrhovaným kontaktním zateplením stěn. Nároží objektu s novým vstupem je akcentováno výškou atiky, a barvou a tloušťkou zateplovacího systému.

Projekt také řeší nové parkoviště, je navrženo celkem 18 parkovacích stání pro osobní automobily. Povrch parkoviště je navržen ze zatravňovacích tvárnic. Součástí řešení parkingu je výsadba stromů a zatravnění okolních ploch.

Investor: Strabag, a.s.
Realizace: 2014