Dům Sv. Josefa v Kojetíně – přístavba vstupu

Jedná se o přístavbu stávajícího dvoupodlažního objektu, ve kterém se v současnosti nalézá provoz sociální péče a provoz mateřské školy. Záměrem investora bylo vybudovat samostatný bezbarierový přístup do 2.NP, a to formou přístavby schodiště s výtahem. Přístavba je navržena při SZ fasádě objektu. Má jednoduchou a vzhledem k okolním stavbám neutrální podobu dvou na sebe položených hranolů (vlastní hmota přístavby, a vystupující výtahová šachta). Fasáda přístavby je navržena z režných cementotřískových desek, a je členěna vstupní prosklenou stěnou a rohovým oknem. Nad vstupem je navrženo lehké zastřešení z lepeného probarveného skla s ocelovými závěsy.

Investor: Nadační fond Josefy a Marie Mildnerových, faráře Františka Fučíka a Františky Bíbrové
Realizace: 2013