Ingersoll Rand Equipment Manufacturing ČR Dobříš

Stavební část projektu administrativního objektu v řešeném areálu, pro stavební povolení a realizaci stavby. Pro AGP Olomouc.

Objekt je určen pro administrativní, sociální a částečně i provozní část řešeného závodu IREM, pro stravování a výdej jídel, pro vstupní část sestávající z vrátnice a vstupní haly s recepcí. Součástí objektu je i rozvodna NN, rozvodna VN, UPS, kompresory, kotelna. Jedná se o dvoupodlažní, částečně přízemní nepodsklepený objekt protáhle obdélníkového tvaru, který je umístěn na severozápadním nároží objektu montážní haly, se kterou je propojen přes podélnou páteřní chodbu.

Realizace: 2006