Moravské divadlo Olomouc, rekonstrukce části C

Projekt pro stavební povolení a realizační projekt : spolupráce na stavební části projektu, autorský dozor. Pro Stavoprojekt Olomouc.

Jedná se o rekonstrukci provozní budovy Moravského divadla. Stávající objekt byl konstrukčně i dispozičně přepracován tak, aby vyhovoval aktuálním potřebám provozu divadla. Vzhledem k tomu, že celý objekt divadla je památkově chráněn, bylo nutné skloubit někdy i protichůdné požadavky investora, uživatele a zástupců památkové péče. Ve 4.NP objektu byla z kapacitních důvodů navržena lehká nástavba, opláštěná titanzinkovým plechem. V atriu byl navržen nový výtah s prosklenou šachtou i kabinou. Objekt obsahuje kanceláře včetně vedení divadla, šatny, sociální zařízení, zkušebny, maskérny, ladírny, rekvizitárny, dále veškeré technické zázemí a také jídelnu pro personál.

Investor: Statutární město Olomouc
Realizace: 2004