MŠ a ZŠ Rooseveltova 101, Olomouc

Projekt pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby.

Zadáním investora byl návrh nového pavilonu mateřské školy pro 30 dětí. Důležitý parametr zadání byl navrhnout objekt v rámci minimalizace nároků na energie ve standardu pasivního domu (PD), čemuž jsou maximálně přizpůsobeny ostatní parametry navržené stavby. Jedná se o přízemní objekt, s podélnou chodbovou dispozicí, s prostorem herny s venkovní terasou orientovanými k jižní fasádě, a provozním a hygienickým zázemím orientovaným na sever. Nosná konstrukce objektu je dřevěná, s využitím lepených nosníků pro stěny i stropy. Jako zdroj tepla slouží integrovaný zásobník tepla, tepelné čerpadlo vzduch/voda a solární fototermický systém. Navržený větrací systém zajišťuje kvalitní rekuperaci tepla.

Investor: Statutární město Olomouc
Realizace: 2010