Multifunkční objekt PROMEKO Mišákova Olomouc

Studie, projekt pro územní řízení, stavební povolení, provádění stavby.

Navrhovaný multifunkční objekt kopíruje půdorysně přibližně tvar objektu stávající zrušené kotelny, a prvními dvěma nadzemními podlažími zároveň i její hmotu. Další tři patra s bytovými jednotkami tvoří záměrný kontrast s tvarově jednoduchou spodní částí stavby, člení hmotu a zmenšují měřítko stavby svým stupňovitým nepravidelným členěním s využitím teras. Mírné převýšení objektu oproti stávající zástavbě odpovídá urbanisticky exponované nárožní poloze objektu. Celkové členění bytového domu a uličního profilu maximálně využívá prostor parcely k prosvětlení bytových jednotek z jižní strany. Obě části objektu se odlišují i barvou a použitým materiálem Výrazný barevný akcent tvoří výplně zábradlí teras. Podnož severní části objektu tvoří parkovací blok s kombinací garážových zakladačů (parkliftů) a volných stání, který umožní uvnitř objektu kryté parkování 28 osobních automobilů. Část střechy nad 4.NP bude opatřena extenzivní zelení.

Investor: Promeko s.r.o., Olomouc
Realizace: 2009 - 2012