Oprava fasád OOP Lipník nad Bečvou

Návrh, projekt pro stavební povolení a pro provádění stavby.

Projekt řeší komplexní rekonstrukci vnějšího pláště budovy Obvodního oddělení policie – návrh nových omítek, úpravy základové spáry a soklů, nové sjednocené výplně otvorů, a navazující venkovní plochy (úpravy hlavního vstupu na bezbarierový). Zároveň je řešen návrh sanace závažných vlhkostních poruch obvodových konstrukcí objektu. Navrhuje se restaurování, obnovení a sjednocení původního vzhledu drobných konstrukcí (kamenná zídka, zpevněné plochy) v okolí objektu.

Investor: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Realizace: 2011