Prodejna autodílů, Petrohradská ulice, Praha – Vršovice

Projekt řeší návrh novostavby prodejny autodílů, na místě odstraňované stávající budovy stejného využití. Stavba navazuje na stávající halu v areálu investora. Je navržena ze dvou navazujících hmotových prvků : vlastní prodejna na půdoryse lichoběžníka, umístěná na hranici veřejného pozemku, s transparentní celoprosklenou fasádou, je navržena jako mírně převýšený dominantní prvek, oproti přiléhajícímu hranolu se zázemím prodejny, pouze s okny v plné fasádě. Stavba je zastřešena plochou střechou ve dvou úrovních.

Fasády jsou navrženy ve světle šedé barvě. Po volném obvodu objektu (jižní a východní fasáda) pod úrovní atik probíhá dominantní římsa s reklamním pásem s názvem prodejny. Před JV nárožím objektu je navržen reklamní sloup se stěnami z mléčného plexiskla a translucentní fólie. Předpokládá se jeho podsvícení, případně i podsvícení reklamního pásu na budově.

Podnož objektu prodejny směrem do prostoru ulice tvoří opěrná zídka z režného monolitického betonu, výšky 1,0 m. Tato opěrná stěna pokračuje dál po celé hranici pozemku, pouze s přerušením v místě vjezdu do areálu. Za vjezdem tvoří stěna podnož navrhovaných parkovacích míst.

Investor: soukromá osoba
Realizace: 2014