Provoz výroby léků v areálu firmy TAMDA, a.s., Olomouc

Návrh, projekt pro územní řízení, stavební povolení a realizaci stavby, inženýrská činnost a autorský dozor.

Jedná se o rozšíření stávající maloobjemové výroby léčivých přípravků, kosmetiky a doplňků stravy, v areálu investora. Investiční záměr je řešen vestavbou provozu výroby do jedné ze stávajících hal. K této hale je navržena třípodlažní přístavba, ve které bude situováno nezbytné sociální zázemí pro zaměstnance, administrativa, a část výrobního provozu (kosmetika). Architektonické řešení bylo limitováno jednak velikostí pozemku a také jeho poměrně velkou zastavěností. Provoz výroby ve stávající hale (tzv. čistý provoz) je řešen komplexně dle směrnic EU a pokynů Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Součástí projektu byl návrh rozvodů páry, vakua, stlačeného vzduchu, technologické vody apod..

Investor: Tamda, a.s., Olomouc
Realizace: 2007