Realizace energeticky úsporných opatření – SOŠ obchodu a služeb Olomouc

Dokumentace řeší návrh energeticky úsporných opatření pro objekt střední školy obchodu a služeb. Opatření spočívají v zateplení obvodového pláště objektu (stěny, střešní plášť), a navazujících technických úpravách (výměna výplní otvorů, úpravy dešťové kanalizace a venkovní elektroinstalace, nové uzemnění a bleskosvod, atd.). Základní parametry zateplení (materiály, jejich tloušťky a vlastnosti) vycházejí ze zadání investora.

V rámci navrhovaného zateplení fasád bude změněna barevnost objektu, včetně rámů oken a vstupních dveří.

Investor: Krajský úřad Olomouckého kraje
Realizace: 2014