Rekonstrukce a přístavba tělocvičny v Žižkových kasárnách Olomouc

Návrh, projekt pro územní řízení, stavební povolení a realizaci stavby, inženýrská činnost a autorský dozor. Pro Empecom s.r.o., Olomouc.

Záměrem investora byla rekonstrukce a přístavba tělocvičny v areálu Žižkových kasáren v Olomouci, včetně napojení na inženýrské sítě. Dále v místě bývalého parkoviště byly navrženy nové venkovní tenisové kurty a hřiště na plážový volejbal. Architektonické řešení - ke stávajícímu objektu jízdárny byl navržen dvoupodlažní objekt přístavby jednoduchého a přehledného výrazu. Návrh přístavby je založen na kontrastu těchto dvou objektů – mohutné klasické budovy jízdárny se sedlovou střechou, rytmizované po stranách opěrnými pilíři a řadou oken, a nově navržené přístavby. V objektu byly navrženy následující provozy: tělocvična s odpovídajícím zázemím, posilovna / gymnastický sál, squashový kurt, sauna, šatny a sociální zařízení, kancelář, oddechové prostory.

Investor: MO ČR
Realizace: 2005