Rekonstrukce a zprovoznění objektu PČR Hranice

Studie řeší rekonstrukci stávajícího objektu obvodního oddělení Policie ČR v Hranicích, včetně půdní vestavby a zateplení objektu. Jedná se o samostatně stojící objekt, s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Do vnějšího vzhledu objektu se rekonstrukce objektu promítne úpravami stávající sedlové střechy (vytvořením okenních vikýřů, osazením střešních oken a světlovodů), provedením nových oken v 1.PP, a zateplením celého objektu. Zateplovací systém by měl respektovat stávající členění fasády (římsy, šambrány, atd.). V podstřešním prostoru stávající sedlové střechy je navržena vestavba, obsahující kanceláře pro cca 15 osob, včetně sociálního zařízení (WC, sprcha). Dále jsou navrženy dispoziční úpravy, týkající se 1.PP a 1.NP.

Investor: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Realizace: 2012