Rekonstrukce OOP Litovel

Studie řeší návrh rekonstrukce stávajícího objektu obvodního oddělení Policie ČR. Jde o secesní, tzv. Sochovu vilu. Objekt je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek. Budou provedeny nové fasádní omítky, stejného členění a barevnosti jako stávající. Doplnit, popř. vyměnit stávající keramické kachle na fasádě. Navrhuje se celková repase výplní otvorů, v původní barevnosti a členění. Předpokládá se obnova původních podlahovin. Dtto vnitřní kamenné schodiště. Stávající venkovní a vnitřní kovové prvky budou repasovány, chybějící nebo zničené části budou doplněny. Stávající mříže na oknech budou vzhledově sjednoceny, nejlépe jejich kompletní výměnou za nové. Stávající venkovní vstupní schodiště a další kamenné prvky budou odborně ošetřeny. Obnovit zídku na J a V hranici pozemku dle původního členění včetně původního vstupu.

Investor: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Realizace: 2012