Rekonstrukce zámku v Lipníku nad Bečvou na pověřený úřad

Projekt pro stavební povolení a realizační projekt : spolupráce na stavební části projektu, koordinace profesí, autorský dozor. Pro Stavoprojekt Olomouc. Investor: Město Lipník nad Bečvou

V projektu je řešeno využití objektu jako sídla městského úřadu. Jsou řešeny jednak dispoziční a jednak technické úpravy v objektu. Projekt vychází ze stavebně historického průzkumu a umělecké analýzy zámku. Projekt zachovává původní konstrukce a pokud možno odstraňuje všechny stávající nepůvodní konstrukce příček a zdí, porušující historickou hodnotu zámku. Tam, kde z dispozičních důvodů je nutno zbudovat příčky nové, jsou řešeny jako demontovatelné lehké, případně s prosklením, které umožní vyniknout historické kráse kleneb a ozdobných stropů. Je navržena celková renovace fasád objektu, opravy pískovcových fasádních prvků, a repase stávajících výplní otvorů. Jsou navržena sanační opatření – omítky, úprava soklových částí zdiva a přilehlého terénu, odvětrání podlah v přízemí.

Investor: Město Lipník nad Bečvou
Realizace: 2002