Revitalizace areálu staré nemocnice v Prostějově, II.etapa – objekt vodní nádrže, zpevněné plochy

Projekt pro stavební povolení.

Jako součást zahradních úprav celého areálu je navržena rekonstrukce původní vodní nádrže v nástupní ose do areálu, nově bude sloužit jako ozdobný vodní prvek. Do středu stávajícího objektu nádrže je umístěn železobetonový tubus, kolem něhož je navržena nižší kruhová část (brouzdaliště). Je navržen cirkulační oběh vody, kdy voda bude vytékat z trysky v tubusu a přes přelivnou hranu přepadávat do nižší části nádrže. Kolem brouzdaliště je navržena pochůzí plocha s povrchem ze žulových kostek, na jejímž vnějším okraji budou osazeny lavičky. Tuto plochu ukončuje opěrná zídka. Všechny povrchy železobetonových konstrukcí jsou v přírodním pohledovém hladkém betonu, schodiště je kamenné. Pro navrženou rekonstrukci nádrže budou provedeny nové přípojky elektřiny, vody a kanalizace.

Investor: Krajský úřad OK. Návrh : Ing.arch. Zdeněk Štefka
Realizace: 2010