Sídlo společnosti ERM Company, s.r.o., Kocourovec

Návrh, projekt pro územní řízení. Projekt pro Mekos Group, a.s.. Spolupráce: ing. Jiří Stránský

Úkolem bylo navrhnout nové sídlo firmy zabývající se výrobou trenažérů a simulátorů. Objekt umístěný ve vesnické zástavbě svým měřítkem a vzhledem respektuje ráz okolí. Objekt je navržen jako dvoupodlažní. Vzhledově koresponduje s obytnými a hospodářskými usedlostmi v obci, je jednoduchého tvaru na půdoryse obdélníka, se sedlovou střechou. Fasády objektu jsou členěny horizontálními okenními pásy. Materiál fasády – imitace cihlového obkladu na lehkém fasádním plášti, nebo hladká omítka cihlové barvy. Střešní plášť (vlnitá krytina) je navržen v šedé barvě.

Realizace: 2010