Umělá dráha pro vodní slalom v Olomouci

Prověřovací studie, studie – spolupráce. Pro Stavoprojekt Olomouc.

Předmětem zadání bylo zpracování studie umělé dráhy pro vodní slalom na Mlýnském potoce v Olomouci, vhodné pro pořádání závodů národního, popř. mezinárodního formátu. Lokalita byla vybrána z důvodu zajištění hydraulického spádu pod stávajícím jezem na rameni Mlýnského potoka. Součástí navrhovaného areálu je samotné těleso dráhy, dvě tribuny pro celkem cca 500 diváků, zpevněné pěší a pojížděné plochy, parkovací plochy, provozní objekt se zázemím provozovatele (kanceláře, šatny, klubovna, sklad lodí), a také s prostorami pro veřejnost (prodejna a půjčovna vodáckých potřeb, občerstvení, posilovna, sauna, tělocvična, ubytovací kapacity). Počítá se také s obnovou bývalé malé vodní elektrárny na tělese jezu, s výstavbou rybího přechodu, a s doplněním čerpací stanice pro dráhu.

Investor: Statutární město Olomouc
Realizace: 2002 - 2004