ÚSP Nové Zámky – rekonstrukce fasád

Projekt pro územní řízení, stavební povolení, provádění stavby. Studie : ing.arch. Blanka Zlámalová. Pro Empecom s.r.o., Olomouc.

Účelem rekonstrukce je uvést vnější vzhled objektu do pokud možno původní podoby po klasicistní přestavbě z roku 1808. Bude použita původní barevnost, nalezená stavebně-historickým průzkumem. Kamenné prvky ve fasádě budou restaurovány popř. nahrazeny novými. Stávající dřevěná okna včetně dřevěných žaluzií budou z důvodu jejich špatného technického stavu nahrazena kopiemi původních, stejných rozměrů, členění a barevnosti. Prosklené dveře hlavních vstupů budou nahrazeny novým výrobkem. Vnější plášť objektu bude dále zbaven všech novodobých otvorů, zazdívek, přístavků, atd.. V místě bočního vstupu bude provedena bezbarierová rampa.

Investor: Krajský úřad OK
Realizace: 2010