ÚSP Nové Zámky - rekonstrukce objektu Litovel

Návrh, projekt pro územní řízení, stavební povolení, provádění stavby, inženýrská činnost a autorský dozor. Pro Empecom s.r.o., Olomouc.

Projektová dokumentace řešila požadavky uživatele a investora na stavební úpravy stávajícího ubytovacího objektu v areálu pobočky ústavu sociální péče Nové Zámky, v Litovli na ulici Rybníček. Cílem rekonstrukce bylo zprovoznit přízemí a provést vestavbu podkroví, pro požadované navýšení ubytovacích kapacit pro trvalé užívání klienty ÚSP. Do celkového vzhledu původního objektu se promítla vestavba podkroví, a to jednak sjednocením výškové úrovně hřebene, jednak navrženými vikýři a střešními okny. Nově navržená vstupní schodišťová hala se navenek projevuje vystupujícím rizalitem ve dvorní fasádě a částečně plochou střechou. Další vystupující hmota se objevuje v uliční fasádě, která je prolomena v místě kotelny. Původní a nové hmoty objektů jsou také odlišeny v barevnosti fasád.

Investor: Krajský úřad OK
Realizace: 2010