Vlastivědné muzeum Olomouc, zpřístupnění východního parkánu

Navrhované úpravy povedou k požadovanému provoznímu propojení místnosti sálu Václava III. ve východním křídle budovy VMO s přiléhající venkovní plochou parkanu. Pro propojení je využit okenní otvor v podélné ose sálu, kde po odstranění parapetu budou osazeny nové vstupní dveře, materiálově a členěním korespondující s původními okny. Schodiště je navrženo jako lehké ocelové, neutrálního „minimalistického" vzhledu, tak aby minimálně narušovalo vzhled východní fasády objektu. Schodiště bude sestávat z podesty a dvou ramen. Barva ocelové konstrukce schodiště se předpokládá tmavě šedá matná (antracit). Táhla a lanka zábradlí budou v nerezovém provedení. Přilehlá zpevněná plocha je navržena z betonové maloformátové dlažby, v přírodní šedé barvě.

Investor: Vlastivědné muzeum Olomouc
Realizace: 2013