Zastřešení vstupu MŠ Na Bystřičce, Olomouc

Návrh, projekt pro stavební povolení, inženýrská činnost a autorský dozor.

Projekt reagoval na požadavek uživatele objektu na zastřešení a zároveň uzavření stávajícího hlavního vstupu do objektu mateřské školy. Zadání bylo řešeno formou částečně otevřeného přístřešku – přístavby ke stávajícímu objektu. Střecha přístřešku je nesena třemi stěnami. Ve stěnách jsou provedeny prosvětlovací otvory nepravidelného organického tvaru, vyplněné deskami z barevného polykarbonátu. Vlastní zastřešení vstupu je tvořeno deskami z čirého polykarbonátu, uloženého na ocelové krokve a vazničky. Vstup je osazen ocelovou posuvnou mříží.

Investor: Mateřská škola Kpt. Nálepky
Realizace: 2011